När du fått ditt beslut

Läs igenom ditt beslut med tillhörande bilagor när du fått det. Beslutet och bilagorna innehåller viktig information. Har du frågor kontakta din handläggare.

Nöjd med beslutet

Är du nöjd med ditt beslut kontaktar du själv entreprenören för att anpassningen ska bli utförd. Kommunen beslutar endast om storleken på bidraget och är aldrig beställare eller utförare. Anledningen till detta är att konsumenttjänstlagen ska gälla.

Du som beställare väljer själv vilken entreprenör som du vill anlita. Det enda kravet som finns är att entreprenören ska inneha F-skattsedel.

Missnöjd med beslutet

Är du missnöjd med ditt beslut finns det möjlighet att överklaga hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Information om detta skickas med ditt beslut.

Överklagandet måste ha kommit in till Miljö- och Byggförvaltningen senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Kommer det in senare kommer det att avvisas.

Utbetalning

När din anpassning är klar kan bidraget betalas ut. I vissa fall görs det ett hembesök i samband med färdigställandet. Detta sker oftast vid mer omfattande anpassningar.

När entreprenören skickat fakturan till dig ska den eller en kopia skickas till handläggaren tillsammans med blanketten med dina bankuppgifter. När detta kommit in kan beloppet betalas ut till dig och du kan då betala fakturan.

Återbetalning

I följande två fall kan kommunen helt eller delvis kräva återbetalning av bidrag

  • Om sökande har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.
  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och sökande skäligen borde ha insett detta.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.