D173 Hagahem 1

D173 Hagahem 1

 

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att ändra beteckningen C; sjukhem och vårdändamål till KB; kontor, hotell och konferenslokaler samt bostäder. En ändring i planförslaget har gjorts som innebär att bostäder endast tillåts på bottenvåningen.


Till planhandlingarna hör:

  Detaljplan i format A2PDF (pdf, 241.3 kB)

Detaljplan i format A3PDF (pdf, 210.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.4 MB)

Granskningsutlåtande 1PDF (pdf, 42.7 kB)

Granskningsutlåtande 2PDF (pdf, 14.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 62 kB)

  Bullerberäkning Hagahem 1, TyrénsPDF (pdf, 850.8 kB)Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.