Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Kommunfullmäktige har utsett följande revisorer att granska Älmhults kommuns verksamhet för mandatperioden 2019-2022.

Revisorer

Lars Hellström (M)
Ingemar Almkvist (S)
Laila Hult (C)
Lars Jansson (L)
Karl-Henrik Johansson (V)
Roni Salomonsson (MP)
Georg Sahlsten (SD)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.