Kontakta och besök politiker

Om du vill komma med förslag eller berätta din åsikt kan du kontakta en politiker eller en nämnd.

Om du kontaktar en politiker kan han eller hon sedan föra frågan vidare genom att till exempel ta upp frågan som ett ärende på ett nämndssammanträde eller som ett förslag till kommunfullmäktige.

Fördelen med att få stöd av en politiker är att politikern i sin tur kan få med sig sitt parti och kanske även andra partier, vilket ökar chansen för att din åsikt eller ditt förslag ska leda till en åtgärd.

Kontakta en nämnd

Om du företräder ett företag eller en organisation kan det vara lämpligt att vända sig direkt till ansvarig nämnd med ett ärende som rör en specifik verksamhet. Det smidigaste är att skicka e-post eller vanligt brev.

Om du inte vet vilken nämnd du ska kontakta, eller om ärendet är kommunövergripande, skickar du ditt brev till kommunstyrelsen.

Du kan även som privatperson skriva till nämnder och till kommunstyrelsen, men eftersom det inte finns möjlighet att ta upp alla skrivelser som kommer in så är det oftast bättre att använda vår e-tjänst för förslag och synpunkter.

Besök en nämnd- eller kommunstyrelsesammanträde

Du kan besöka ett nämndsammanträde, kommunfullmäktige eller de politiker som sitter i de styrande partierna. 

Kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder i regel en gång per månad, med undantag för juli. Sammanträdena är oftast öppna för allmänheten så den som vill kan komma och lyssna. Allmänheten får dock bara lyssna, inte framföra sina åsikter.

Du kan se i sammanträdesplanen när styrelsen och nämnderna sammanträder.

Besök kommunfullmäktige och allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en kväll i månaden (oftast på måndagar), med undantag för juli. Du är välkommen att komma och lyssna på fullmäktiges sammanträden. Se hela sammanträdesplanen här.

Vid vissa sammanträden har fullmäktige allmänhetens frågestund kring till exempel budgeten, där du som kommuninvånare har möjlighet att ställa frågor till politikerna. Om du har en komplicerad fråga som kräver utredning för att kunna besvaras kan du inte få svar direkt. Sådana frågor lämpar sig bättre att skicka skriftligt till kommunen. Allmänhetens frågestund annonseras i förväg här på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.