Hållbar utveckling i skolan

Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. Förskolan och skolan är därför viktiga för att skapa en hållbar utveckling.

Älmhults kommun arbetar på olika sätt med hållbar utveckling i skolan:

 • Hållbara lärmiljöer
  Skolans och förskolans miljö ska bidra till barnens och elevernas utveckling och lärande. Utemiljöer ska bidra till såväl biolgisk mångfald som till barnens hälsa.

 • Lärande för hållbar utveckling
  Genom skolan och förskolan ska barn och unga få kunskaper, värderingar och attityder som gör det möjligt att aktivt bidra till en hållbar utveckling. De behöver få en förståelse för hur deras sätt att leva påverkar människa och miljö både idag och i framtiden. Att dagens och kommande utmaningar går att lösa och att alla kan vara en del av lösningen bör vara en viktig drivkraft för eleverna för att skapa framtidstro och handlingskraft.

 • Hållbara skolbyggnader
  Våra skol- och förskolebyggnader ska vara hållbara. Detta innebär exempelvis att byggnaderna ska vara energieffektiva och att de ska ha en hälsosam inomhusmiljö. De produkter och kemikalier som används i Älmhults kommuns verksamheter ska inte innehålla ämnen som utgör risk för människa eller miljö. Särskilt fokus ska läggas på att minska barns och ungas exponering för miljögifter.

Pågående projekt 2019

Miljöspanarna

Miljöspanarna är ett miljöprojekt för Älmhults alla grundskolor. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor. Vårterminens uppdrag är att spana på matsvinn! Läs mer om miljöspanarna här.

Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna. I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en kemikaliesmart miljö i förskolan. Älmhults kommun har en policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola, läs mer här.

Källsortering i skolor

Under 2019 kommer det att införas miljöstationer på samtliga skolor som gör det möjligt att källsortera bättre. Mer information kommer i jan-feb 2019.

Cykelstrategi

Under 2018-2019 arbetar kommunen med en strategi och åtgärdsplan för att få fler att cykla. Strategin kommer att innehålla åtgärder inom både beteendeförändring och mer fysiska cykelåtgärder. Vi vill gärna ha information från alla skolor om skolvägar och idéer om hur vi kan få fler att cykla. Kontakta kommunens miljöstrateg, se kontaktinfo under "Kontakt", om du vill vara med i skol-cykelgruppen.

Miljöombud

Miljöombuden hjälper till att inspirera och driva miljöarbetet framåt. Miljöombud och miljöstrateg samlas några gånger per år för att exempelvis lyfta upp det som görs och sprida goda exempel. Syftet är också att tillsammans utveckla nya projekt som kan ge barn och unga en möjlighet att få kunskaper, värderingar och attityder för att aktivt kunna bidra till en hållbar utveckling.

Miljöombud på skolorna:

 • Klöxhultskolan Malin Johansson och Christian Nektman
 • Diö Skola Jimmy Petersson
 • Linnéskolan Jenny Ohlsson
 • Gemöskolan Andrea Wildt-Persson och Katrin Wegener Lundkvist
 • Ryfors Cecilia Winberg

Kontakta kommunens miljöstrateg för att veta mer eller om du är intresserad av att bli miljöombud!

Miljöombud

På bilden ovan några av kommunens miljöombud: Katrin Wegener Lundkvist (Gemöskolan), Andrea Wildt-Persson (Gemöskolan), Jenny Ohlsson (Linnéskolan), Malin Johansson (Klöxhult), Christian Nektman (Klöxhult) och Cecilia Axelsson (miljöstrateg). Saknade miljöombud Cecilia Winberg (Ryfors skola) och Jimmy Petersson (Diö).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.