Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsvariation behöver stöd i din vardag. När du har hemtjänst ger personalen dig stöd och hjälp i ditt hem. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får.

Hemtjänstens uppgifter

Insatser från hemtjänsten ska underlätta för dig i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. I hemtjänstens uppgifter ingår serviceinsatser och personlig omvårdnad.

Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med, till exempel:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • få måltider till hemmet

Med personlig omvårdnad menas personliga insatser som till exempel stöd och hjälp:

  • med hygien
  • med av- och påklädning
  • vid toalettbesök
  • under måltider
  • vid promenader och andra aktiviteter

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för insatserna. Mer information om avgifter finns här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.