Welcome to ElmNet AB
- we are in charge of building fiber network in Älmhult municipality

Service information

Right now we have no disruption in our fiber network.

Time schedule - installations

Vecka 23-24


Skarvning olika delar av nätet

Bokning av installationer sker löpande i mån av tillgänglig personal

Time schedule - digging 


Vecka 23-24


Diverse grävarbeten i olika delar av nätet