Välkommen till ElmNet AB
- det är vi som bygger ut fibernätet i Älmhults kommun

Driftstörning

Just nu finns ingen planerad driftstörning.

 

Information via sms/mejl

Vid eventuell driftstörning får du som kund i vårt nät ett sms med information om driftstörningen. Om du inte fått det tidigare och vill ha det i framtiden, vänligen registrera ditt telefonnummer nedan. Vill du inte ha sms vid störningar, kan du även avregistrera dig nedan.

Registrera/avregistrera ditt telefonnummer här.

Tidsplan fiberinstallationer


Vecka 23-24

Skarvning olika delar av nätet

Bokningar för installationer sker löpande i mån av tillgänglig personal

Se en långsiktig tidplan för respektive projekt här.

Cirka 2 veckor innan vi ska installera ditt fibermodem kommer du att få ett mejl, sms eller brev med exakt tid för installation.

Tidsplan grävning

Observera att dessa tider kan förskjutas något om det uppstår förhinder som gör att vi inte kan gräva enligt tidsplan.

Vecka 23-24

Diverse grävarbeten i olika delar av nätet

Se en långsiktig tidplan för respektive projekt här.

Turordning grävning

Grävning i Diö och Pjätteryds byanät sker parallellt. Nedan kan du se vilken turordning som vi gräver utifrån i respektive byanät.

Pjätteryd:

1. Området väster om Pjätterydsvägen och söder om Hamnedavägen.
2. Norra delen av Pjätteryds byanät (norr om Hamnedavägen), bland annat Agunnarydsvägen och vägen mot Ivla med förgreningar

Diö:

1. Området mellan väg 600 och sjön Möckeln (vi börjar söderifrån).
2. Området mellan väg 600 och riksväg 23.
3. Området öster om riksväg 23 (för detta området är vi i vissa delar påverkade av den kommande breddningen av riksväg 23).