Barnhälsovården


Barnhälsovårdens besökare ska nu endast gå in genom Kottens entré! Fortfarande är det samma restriktioner som gäller (se nedan). Tack för att ni respekterar detta och hjälper oss minska smittspridningen. Varje entré har varsin ringklocka och vi kommer och öppnar så fort vi kan. Tack för ert tålamod under dessa tider!

Med anledning av coronaviruset covid-19 får endast en vuxen följa med barnet in på barnhälsovården. Inga andra barn, anhöriga eller vänner få vistas på mottagningen.


Barnhälsovården på Familjecentralen sköts av Achima Care ABlänk till annan webbplats.


 

Distriktssköterska 0476 - 65 08 80

Telefontid: måndag-fredag 8.00-9.00
Övrig tid kan du lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

Ni träffar oss regelbundet under barnets första 6 år. Vårt mål är att ge stöd och råd i föräldraskapet vid både enskilda möten och i föräldragrupper.