Ryfors skola

Ryfors skola är en F-5 skola belägen mitt i naturen 11 km väster om Älmhults tätort. Vår natursköna skolmiljö inbjuder till en kreativ och aktiv uteverksamhet. Vi strävar efter att ge eleverna en stark känsla för miljön och den historia som finns i området.

På skolan finns ett elevhälsoteam som arbetar aktivt med att se helheten för våra elever. Elevhälsoteamet arbetar också med att förebygga och åtgärda eventuell mobbning eller trakasserier. Vår verksamhet utvecklas i nära samarbete med elever, föräldrar och personal.

Nyheter inom utbildning och barnomsorg