Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Frågor och svar om SSAM

Vad är Södra Smålands avfall och miljö?

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, är ett kommunalt bolag som ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Bolaget sköter sophämtning, slamtömning och återvinningscentraler i samtliga fem ägarkommuner.

Vad hände den 1 januari?

Från och med 1 januari gick renhållningsverksamheten i de fem ägarkommunerna över till ett gemensamt, kommunägt bolag. SSAM tog då över ansvaret för att hämta och behandla avfall i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner.

Vad händer med min sophämtning?

Istället för att ditt avfall hämtas av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen sköts sophämtningen av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du kan få en annan dag då ditt avfall hämtas, men i övrigt kommer inga förändringar att ske till en början. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontaktar om du har några frågor.

Vad händer med min slamtömning?

Istället för att din slambrunn töms av kommunen där du bor, eller av en entreprenör anlitad av kommunen sköts slamtömningen av SSAM och/eller entreprenörer som kör på uppdrag av SSAM. Du får även faktura från SSAM i fortsättningen och det är SSAM du kontakta om du har några frågor.

Vad händer med återvinningscentralerna?

Återvinningscentralerna kommer att ha öppet som vanligt i alla fem ägarkommunerna och det sker inga större förändringar.

Vem ska jag kontakta om min sophämtning?

Kontakta SSAM när du har frågor om sophämtning, slamtömning, återvinningscentraler eller annat som rör sortering, återvinning eller avfallshantering. Likaså om du har frågor om din avfallsfaktura är det dem du ska vända dig till. Du når oss dem e-post info@ssam.se och telefon 0470-59 95 00

Hur kontaktar jag SSAM?

Du når dem på e-post info@ssam.se, telefon 0470-59 95 00. På webbplatsen www.ssam.se Länk till annan webbplats. hittar du också information.

Till vem betalar jag min faktura?

Du betalar till Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Tidigare har du fakturerats för avfall och VA från din kommun . Från och med nu är det SSAM som skickar alla fakturor gällande sophämtning och slamtömning. VA kommer faktureras från Älmhults kommun som tidigare.

Varför höjs avgiften för sophämtning?

I samband med att SSAM bildas höjer vi ambitionen för avfallshantering i hela regionen. SSAM kommer satsa mer på kundservice och fler tjänster för sophämtning. Bland annat införs fastighetsnära insamling under 2020. Eftersom avfallshantering är helt taxefinansierat och inte betalas via skatter höjdes avgiften för sophämtning i samtliga ägarkommuner från och med årsskiftet.

SSAM har ett tydligt uppdrag från kommunerna att förbättra sophämtning och service i våra ägarkommuner. Genom en förbättrad avfallshantering ska SSAM bidra till att nå globala, nationella och lokala miljömål.

Hur ser höjningen ut?

Det ser olika ut i de olika ägarkommunerna eftersom det finns olika förutsättningar. Varje kommun finansierar sin egen avfallshantering och beslutet om avfallstaxa beslutas av respektive kommunfullmäktige.

Du kan läsa mer om avgifterna på ssam.se. Länk till annan webbplats.

Vem hämtar mina sopor?

SSAM har tagit över ansvaret. En upphandling pågår och från och med september 2020 kommer en entreprenör att hämta soporna i kommunen.

Var ligger kontoret för SSAM?

Huvudkontoret ligger i Växjö. Besöksadressen är Stinavägen 3.

Hur ofta får jag faktura från SSAM?

Om du bor i villa kommer du att faktureras en gång i kvartalet. Företag faktureras varje månad.

Jag har e-faktura idag, vad händer med den?

Eftersom det blir ett helt nytt bolag kommer du att få söka om din e-faktura. Det kan du göra från och med den 1 mars. Alla kunder får första fakturan på papper.

Hur väljer jag e-faktura?

Du väljer e-faktura genom att anmäla det via din internetbank. Hos de flesta internetbanker kommer det upp ett meddelande om att du kan välja e-faktura, sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Kom ihåg att öppna e-fakturan eftersom vi ibland skickar med bilagor som innehåller viktig information.

Jag betalar via autogiro idag, vad händer med det?

Eftersom det är ett helt nytt bolag får du söka om ditt autogiro.

Hur ansöker jag om att betala med autogiro?

Medgivande om autogiro gör du enklast via din internetbank. Sök och välj ”Södra Smålands avfall och miljö AB”. Medgivandet går också att göra via vår webbplats ssam.se. Du kan även fylla i och skicka in en pappersblankett som finns att ladda ned på ssam.se. Blanketten är förifylld med mottagare, du behöver endast fylla i dina uppgifter.

Autogiro går bra att kombinera med e-faktura.

Vilket bankgiro ska jag betala till?

Du ska betala din faktura från SSAM till vårt nya bankgironummer som står ifyllt på fakturan. Bankgironumret är 5306-8425.

Jag har enskilt avlopp, hur betalar jag för tömning av det?

Du betalar efter utförd tömning av slambrunnen. Fakturan kommer i månadsskiftet i samband med att tömningen är utförd.

Jag har latrin, hur betalar jag för hämtning av latrinkärl?

Latrinkärl hämtas på en särskild hämtningstur. Du får en särskild faktura.

Jag har ett fritidshus, hur faktureras jag?

För sophämtning från fritidshus i SSAMs ägarkommuner skickas en särskild faktura. Fritidshus faktureras en gång om året på våren innan hämtningen för säsongen börjar.

Jag har ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, hur faktureras jag?

De som har abonnemang för trädgårdsavfall får en särskild faktura för det. Fakturan skickas en gång om året innan hämtning av trädgårdsavfall börjar för säsongen.

Till toppen