Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fyrfack

Ett nytt källsorteringssystem har införts för villaägare i Älmhults kommun. Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare kan sortera ditt avfall i två kärl på din tomt istället för att åka till en återvinningsstation. Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar. Allt material som samlas in där återvinns.

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Genom att införa detta system vill vi minska transporterna till och från återvinningsstationerna, öka återvinningen och ge våra kunder en bättre service.

Vi började införa fyrfackssystem i Älmhults kommun hösten 2020.

Foto: Växjö kommun

Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. Tänk på att kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00 om du ska bygga in kärlen/förråd till kärlen. De kan då ge dig information om du behöver bygglov för det du tänkt bygga.

U

Till toppen