Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stationshuset

Tusentals personer passerar varje dag Älmhults station som är en viktig och central plats för Älmhult. Arbetet med att skapa ett stationsområde som är välkomnande, trygg och attraktiv har pågått i flera år. Järnvägsövergången stod klar hösten 2016 och nu är det dags för nästa del - stationshuset.

Arbetet med stationshuset påbörjades våren 2019. Arbetet innefattar:

  • Väntsal i södra delen av huset (närmast trappan vid järnvägsövergången)
  • Större restaurangdel.
  • Fasaden har målats om.
  • Ingången, som blir mot Stortorget, kommer att bli ännu bättre tillgänglighetsanpassad.

Arbetet kommer att pågå i etapper, där första etappen innefattar arbetet med ny väntsal. Vi beräknar att arbetet med alla etapper kommer att pågå i cirka 2 år.

Till toppen