Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bakgrund Stortorget

November 2016, artikektfirmor tog fram förslag

I november 2016 fick två arkitektfirmor i uppdraget Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB) att ta fram två olika förslag som visar aktiviteter som kan förstärka torget och skapa mer aktivitet, folkliv och flöden. Du kan se skisserna nedan. Förslagen kommer att sammanställas till ett gemensamt förslag som tas politiskt beslut om under 2018.

TEMA Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)

Tyréns Pdf, 13.7 MB. (Pdf, 13.7 MB)

Den 26 augusti 2016, Familjefestivalen

Invånarna fick möjlighet att komma med synpunkter och idéer utifrån frågeställningarna:

  • Vad vill du göra på torget?
  • Vad är bra?
  • Vad kan bli bättre?

Önskemålen var många men hade en gemensam nämnare: man vill träffa människor. Mer caféer och uteserveringar, lekområde för barn och mer växter och grönt, var några önskemål som kom fram.

Fastighetsägare och verksamheter kring och på torget träffades i Linnésalen den 28 september 2016 för att ta del av sammanställningen och komma med egna synpunkter om hur torget bör förbättras.

Den 9-11 mars 2017, Vardagsrummet

Under tre dagar presenterade vi de idéer och skisser som finns över Norra Esplanaden och Stortorget, samt samlade in dina synpunkter och förslag på hur vi kan göra Älmhults centrum mer attraktivt!

Till toppen