Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Drog- och mobbingpolicy

All barn- och ungdomstid ska vara drogfri. Uppväxttiden ska vara trygg med klara regler och utarbetade åtgärder. Alla barn ska ha ett skyddsnät så att ingen far illa. Alla som finns inom barn- och ungdomsverksamheter i föreningar inom Älmhults kommun, såväl ledare som medlemmar, ska ha goda kunskaper om droger och mobbing.

Att föreningen har och arbetar efter en drog- och mobbingpolicy är därför en förutsättning för att föreningen ska kunna erhålla aktivitetsstöd från kultur- och fritidsnämnden.

Definitioner

Kultur- och fritidsnämndens definition av drog och mobbing är följande:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt drogpreparat.
Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller handling, från en eller flera personer.

Kultur- och fritidsnämndens godkännande

När föreningen antar drog- och mobbingpolicyn enligt kraven nedan, ska denna godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Vid större förändringar av policyn, ska denna godkännas av nämnden på nytt.

Krav på policyns innehåll

Policyn ska innehålla information om:

 • hur föreningen definierar begreppet drog
 • hur föreningen definierar begreppet mobbing
 • hur föreningen vill ha det vid sina verksamheter med tanke på droger
 • hur föreningen vill ha det vid sina verksamheter med tanke på mobbing
 • hur föreningen vill ha det vid representationer och fester
 • hur föreningen/ledare vill vara som föredöme
 • hur föreningen definierar sin verksamhet med avseende på "toppning"/favorisering
 • hur föreningen agerar vid eventuella avsteg från policyn.

Krav på policyns förankring

Policyn ska:

 • vara antagen på ett årsmöte
 • årligen diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöten under en specifik punkt "Drog- och mobbingpolicy"
 • hållas levande och årligen redovisas i verksamhetsberättelsen under specifik punkt "Drog- och mobbingpolicy"
 • vara väl förankrad hos föreningens ledare
 • aktivt användas av föreningens ungdomsledare i laget/gruppen.

Följande aktiviteter bör genomföras och redovisas i verksamhetsberättelsen:

 • Föreningen bör, minst en gång per verksamhetsår, arrangera en träff för ledare som syftar till ökad kunskap om droger och mobbing. Kunskaperna ska därefter aktivt användas i ledarnas respektive verksamhet
 • Varje ledare bör, minst två gånger per verksamhetsår, informera sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger och mobbing.
Till toppen