Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bidrag till nationaldagsfirande

Bidraget avser att hjälpa föreningar att i samverkan arrangera nationaldagsfirande på hemorten, i Älmhults kommun.

Villkor

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. Arrangemanget ska dessutom innehålla delar som gör att det kan benämnas nationaldagsfirande, till exempel flagghissning, nationalsång och tal. Arrangemanget ska bygga på samverkan mellan ortens föreningar, varför endast en ansökan per ort är möjlig. Maxbelopp att söka är 1 500 kr per ort.

Ansökan

Ansökan om arrangemangsbidrag för nationaldagsfirande görs på särskild blankett, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska vara Kultur och Fritid tillhanda senast 1 april. Till blanketten ska bifogas en kort beskrivning av arrangemanget. Som bilaga ska också finnas en text som kommer används vid kommunens marknadsföring av arrangemanget (se nedan).

Utbetalning

Utbetalning sker när beslut om bidrag tagits.

Redovisning

Obligatorisk ekonomisk redovisning av arrangemanget görs på särskild blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 15 augusti det år då firandet genomfördes.

Marknadsföring

De arrangemang som beviljas bidrag finns med i en samlingsannons och affisch/flyer som tas fram av Älmhults kommun inför firandet.
Till ansökan ska därför bifogas följande uppgifter, vilka kommer att användas i marknadsföringen:

  • Plats
  • Tid
  • Information om arrangemanget (max 125 tecken)
  • Eventuell entréavgift
  • Arrangör/-er

Vid eventuell egen marknadsföring av nationaldagsfirandet på orten ska det tydligt framgå att stöd ges av Älmhults kommun.

Till toppen