Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Större kulturprojekt

Bidraget avser att ge kulturaktörer möjlighet att genomföra större kulturprojekt som kan bidra till förnyelse av kulturlivet i Älmhults kommun.

Villkor

Bidraget kan sökas av kulturaktörer i form av föreningar, grupper och enskilda. Projektet ska kunna betraktas som större och vara tidsbegränsat. Projekt som karakteriseras av nytänkande prioriteras särskilt. Endast projekt som inte prövats tidigare kan komma ifråga.

Ansökan

Ansökan i form av projektbeskrivning med tillhörande budget ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast 6 månader innan projektets start.

Utbetalning

Utbetalning sker när beslut om bidrag tagits.

Redovisning

Obligatorisk ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning baserad på projektbeskrivningen och med uppgift om måluppfyllelse görs senast 2 månader efter projektet slutförande.

Marknadsföring

I marknadsföringen av projektet ska det tydligt framgå att Älmhults kommun stödjer arrangemanget. I de fall loggor används i marknadsföringen ska även Älmhults kommuns logga användas.

Till toppen