Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ledarutbildningsbidrag

Bidraget avser att vara ett stöd främst till föreningars utbildning av ungdomsledare och styrelsefunktionärer, för att främja och utveckla ungdomsverksamheten 7-25 år.

Villkor

Sökande förening ska redovisa minst 20 aktivitetsstödsberättigade sammankomster under föregående bidragsår och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år vid senaste bokslut.

Bidrag betalas inte ut till kurs av yrkesutbildande karaktär eller till anställd person (t ex en seniortränares/seniordomares utbildning).

Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- och distriktsorganisation. För lokala kurser kan bidrag utgå efter Kultur-Fritids prövning. Upprättat program ska i förväg skickas in till Kultur-Fritid för godkännande.

Bidragsmöjligheter från stat, landsting eller annan organisation, t ex studieförbund, ska prövas och om bidrag erhålls, dras av från kurskostnaderna.

Bidrag

Bidrag utgår med 100 % av kursavgiften. Reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte.

Föreningen disponerar i bidrag för ledarutbildning:

  • 4 000 kr i grundbidrag
  • + 1,50 kr x antalet redovisade deltagartillfällen (aktivitetsstöd) under föregående bidragsår.

Ansökan

Ansökan skickas in digitalt via föreningsregistret direkt efter kursens genomförande. Ansökan kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd kursavgift. Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 1 december för att belasta innevarande års maxbidrag.

Till toppen