Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lotteri

Vem får starta ett lotteri?

Ideella föreningar med hemvist i Älmhults kommun kan få tillstånd att anordna lotteri. Enligt lotterilagen 15§ måste man uppfylla följande krav:

  • Har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet.
  • Har stadgar och en vald styrelse
  • Inte vägrar någon inträde som medlem
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Tillstånd eller registrering

Det finns två typer av lotteritillstånd att söka.

Tillfälligt lotteritillstånd ettårigt § 16

Det tillfälliga ettåriga lotteritillståndet söker ni för enstaka, stora lotterier som överstiger 20 basbelopp. (ett basbelopp är 44 400)

Lotteriregistrering  treårigt §17

Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier över en treårsperiod, där det totala insatsbeloppet för alla lotterier inte överstiger 20 basbelopp.

Tillståndsfria lotterier  §19 och §20

Ideella föreningar behöver inte tillstånd att anordna lotteri om det sker i samband med en offentlig tillställning/arrangemang inom ett avgränsat område där tillställningen/arrangemanget är huvudattraktionen och lotteriet ett inslag. till exempel marknader, tivoli, idrottsevenemang.

Ansökan och avgifter

Ansökan sker på speciell blankett, se relaterad information till höger. Med ansökan ska det finnas stadgar, verksamhetsberättelse samt protokollsutdrag med föreningens beslut att anordna lotteri samt förslag på lotteriföreståndare.

För tillstånd §16 och registrering §17 skickar vi ut inbetalningskort på 300 kr

Start av lotteri och redovisning

Start av lotteri skickas in vid varje nytt lotteri vid lotteriregistrering.              Redovisning skickas in senast två månader efter sista försäljningsdagen.

Har du frågor eller funderingar kontakta Eva Holmström Sjödahl, fritidsassistent 0476-551 65 eller fritid@almhult.se

Till toppen