Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Trafikanordningsplan

Om du planerar arbeten som på något sätt kommer påverka trafiken där kommunen är väghållare krävs att du inkommer med en Trafikanordningsplan.

När det gäller vägarbeten och avstängningar förhåller sig Älmhults kommun till handboken Arbete på väg, du hittar den under relaterad information.

Trafik vid rondell

Ansökan

Skriv ut och fyll i blanketten som du hittar under relaterad information till höger på denna sida.

Till din ansökan bifogar du en skiss/karta som tydligt visar arbetsområde, vilken avstängningsanordning du planerar att använda samt eventuell omledning.

Skicka därefter in båda dessa dokument till tekniska@almhult.se

Observera att inga arbeten får påbörjas förrän din Trafikanordningsplan är granskad och att handläggningstiden är 10 dagar.

U

Till toppen