Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelplan

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och skapa nya cykelvägar. För att få en gemensam bild över vad vi ska uppnå ska kommunen ta fram en cykelplan. Syftet är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Bild på cykelväg i Älmhults centrum

Cykelplan klar 2021

Planen ska innehålla både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor). Cykelplanen ska tydliggöra kommunens prioriteringar och säkerställa att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå sina mål.

Dialoger

Cyklistvelometern

2020 fick cyklister i Älmhult chansen att tycka till om hur det är att cykla i Älmhults kommun genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern. Cyklisters perspektiv är värdefulla för att kunna förbättra cykelarbetet på kommunnivå. Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever cykelförutsättningar i kommunen de cyklar i.  Resultatet för Älmhult kan du läsa mer om i dokumentet Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2020 som du finner i högermarginalen.

Uppmuntrande budskap i cykelmiljön 2019

Visst är det härligt med vinden i håret! Idag gör du succé - cykling gör dig skärpt! 10 minuter på cykel ger bättre humör! Här kommer miljöhjälten på två hjul! Du gör skillnad!

Detta är några av de budskap som cyklister möttes av under den Europeiska trafikantveckan 2019, längs cykelvägar. Tanken med budskapen var att uppmuntra, engagera och få fler att cykla. Men också att få in synpunkter och idéer för att få fler att cykla. Alla idéer som skickades in fungerar som underlag till kommande cykelplan.

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Länge leve cyklisten! Så ska man få fler att cykla i Älmhult

Hur skapar vi en attraktiv och tät stadsmiljö med hjälp av cykeln? Den 17 september 2019 anordnades en inspirationsdag i Älmhult där cykling, hälsa och en attraktiv stadsmiljö låg i fokus. Detta är en av flera insatser som kommunen gör för att öka antalet resor på cykel i Älmhult tillsammans med IKEA och projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg. Läs mer om dagen här Länk till annan webbplats..

Till toppen