Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Snöröjning och halkbekämpning

Älmhults kommun ansvarar för de flesta gång- och cykelvägar.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar plogas först, där efter villagator och parkeringsplatser.

Startkriterier

Vi rycker ut när det kommit minst fyra centimeter. Ibland inväntar vi att det slutar snöa om vi ser att det sker inom snar framtid. Faller det mycket snö snöröjer vi under pågående snöfall.

Sandning och saltning

Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar endast högprioriterade gator. Övriga gator, gång- och cykelvägar sandas vid halka. Sand till gångbanor och gångar kan hämtas kostnadsfritt, på produktionsavdelningen, Bäckgatan 15 i Älmhult.

Till toppen