Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rondeller "Världens hem"

Under våren 2016 fick tre av Älmhults rondeller konstverk – temat för konsten är ”Världens hem”. Projektet, som är helt unikt, gjordes tillsammans med Wanås Konst och konstnären David Svensson (f. 1973, Skillingaryd, verksam i Malmö). Projektet omfattade tre av Haganäsledens rondeller och konstverken invigdes i juni 2016. 

Wanås Konst är medaktör

Wanås Konst fanns med som en medaktör i projektet och deltog aktivt i hela processen.

– Den nya konsten erövrar och förmedlar ny kunskap och nya förståelser om vår värld. Wanås Konst vill alltid stå mitt i det samtida globala flödet. Projektet ”Världens hem” med David Svenssons gestaltning i Älmhult är bevis på detta, säger Mattias Givell, verksamhetschef och projektledare på Wanås Konst.

Den offentliga konsten är viktig – stärker Älmhults attraktivitet    

– Gestaltningen av vårt gemensamma stadsrum är oerhört viktig. Älmhults kommun har satt upp målet att bli 20 000 invånare. För att nå det behöver vi arbeta inom flera olika områden för att öka vår attraktivitet – kultur och konst är en väldigt viktig del i det arbetet. Bra konst i det offentliga rummet bidrar till att göra Älmhult intressant och levande, menar Charlotta Kabo Stenberg, tf kommunchef.    

Kommunens kulturstrateg Helen Carlsson är också mycket positiv.
– Det är fantastiskt roligt att ha med Wanås Konst i projektet och att just David Svensson, med sin erfarenhet och fingertoppskänsla, ansvarar för den konstnärliga gestaltningen. Konstverken kommer att innebära ett stort mervärde för Älmhults stadsbild och identitet – en identitet som David kommer att lyfta fram på ett både kreativt, lustfullt och tänkvärt sätt.

­Inom skolan hade man även ett pedagogiskt projekt, som pedagoger från Wanås Konst tagit fram underlag för, som knöt an till konstverken.

Kostnaden för konsten i de tre rondellerna är 1,45 miljoner kronor och den finansierades via den så kallade enprocentregeln.

Kort beskrivning av konstverken

Bild på flaggor från Älmhults centrum

Rondell 1 

Här vajar nio flaggor för vinden. David har dekonstruerat ett antal flaggor från olika länder för att skapa nya varianter eller som han själv uttrycker det ”skapa nya föreningar i mångfalden”.

Rondell 2 (konstverket står i närheten av rondellen, inte i rondellen) 

Här står en neonskylt som är inspirerad från Hongkongs neonskyltar. En skylt från Hongkong som förflyttas till Älmhult både fascinerar och framträder med sina lysande kinesiska tecken. I sin vanliga miljö smälter skylten in men i en helt ny miljö sticker den ut ordentligt.

Rondell 3                                  

Vägskyltar förekommer överallt i världen men de lever en ganska undanskymd tillvaro. I vanliga fall så smälter skyltarna in i miljön, men en vägskylt från ett annat land blir synlig i vårt svenska gaturum. I den här rondellen har David skapat ett collage med mer än 50 olika vägskyltar som orienterar sig runt rondellen. Genom konstverket byggs en berättelse om vår samtid och hur världen tar plats i Älmhult.

Karta som visar var du kan se konstverken i Älmhults centrum

Invigning och vernissage

Invigning i Älmhult

Den officiella invigningen av konstverken skedde den 6 juni i samband med nationaldagen och temaveckan ”Världens hem”.

Vernissage på Wanås Konst

Under den så kallade Supersöndagen den 12 maj hade Wanås konst vernissage. Där visades en ”satellit” av Davids flagginstallation. Utställningsperiod: 12 juni–6 november. Mer information www.wanaskonst.se Länk till annan webbplats.

Enprocentregeln för offentlig konst

Redan 1937 beslutade Riksdagen att införa en särskild procentregel, där rekommendationen var att minst en procent av byggnadskostnaden läggs på offentlig konst. Många myndigheter, inklusive kommuner, har följt detta vid ny-, om- och tillbyggnad. Även i Älmhult gör man det av hävd när man tycker att det är lämpligt.

Fakta om Wanås konst

Wanås konst, som ligger i Östra Göinge kommun, är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Wanås Konst producerar, presenterar och förmedlar samtida konst både för initierade och för alla nyfikna.  Wanås består av ett slott, ett ekologiskt jordbruk, en konsthall, en skulpturpark, en museibutik och ett ekologiskt lunchkafé. Läs mer på: www.wanas.se Länk till annan webbplats.

Fakta om konstnären

David Svensson (f. 1973, Skillingaryd, verksam i Malmö)

Bild på David

Foto: Anna Nordquist Andersson

David Svensson har studerat vid Statens Kunstakademi i Oslo, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och tog sin magisterexamen på Konsthögskolan i Malmö 2000.

David Svensson har haft flertalet soloutställningar både nationellt och internationellt och är representerad i många samlingar som på Malmö Konstmuseum, Dunkers Kulturhus, Nirox Foundation, Sydafrika, Auckland Art Gallery och Krannert Art Museum, USA. Han har även gjort ett flertal offentliga verk i Sverige och utomlands och arbetar för tillfället med omfattande verk för Citybanans station Odenplan och Nya Karolinskas nattentré i Stockholm. I sommar är Svensson också aktuell med sin separatutställning Old World Rise Again, i Falsterbos nya konsthall.

David Svensson, konstnär om projektet:

"Världen och det internationella perspektivet finns i Älmhult. Konstverken ska nu också rent gestaltningsmässigt ”ta världen till Älmhult” och göra mångfalden och det internationella perspektivet synlig i stadsrummet.

Nationell identitet biter sig gärna fast men ingenting är evigt. Dagens globalisering och den nya tidens integrationsprocesser håller sakta på att nöta ner våra traditionella uppfattningar. ”Vilka nya identiteter kan vi se fram emot istället?” är en intressant fråga"

Till toppen