Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Räddningstjänsten

Brandbild utanför brandstationen i Älmhult

Räddningstjänsten i Älmhult arbetar med såväl skadeavhjälpande räddningsarbete som skadeförebyggande verksamhet för att skydda och rädda människor, egendom och miljö.

Skadeavhjälpande räddningsarbete

Antalet akuta utryckningar ligger på i genomsnitt 300 per år. Cirka 25 procent gäller automatlarm cirka 20 procent gäller bränder och cirka 15 procent gäller trafikolyckor. Övriga insatser handlar främst om hjärtstoppslarm, sjukvårdslarm samt olyckor inom industrin och byggsektorn.

Några gånger per år rycker vi även ut för att länspumpa vattenfyllda källare, undsätta kantrade kanotister, begränsa läckage av drivmedel och olja, hjälpa kor/hästar som gått ner sig i diken samt undsätta folk som sitter fast i hissar.

Våra brandstationer

Älmhult kommuns räddningstjänst består av deltidsstyrkor i Älmhult och Liatorp samt räddningsvärn i Häradsbäck och Pjätteryd som bemannas av frivilliga brandmän.

Älmhult

Dessa uppgifter utförs av Älmhults station:

 • Ledning och samordning av större räddningsinsats
 • Samtidig utvändig släckning och livräddningsinsats med rökdykare
 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Djurlivräddning
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

Liatorp

Dessa uppgifter utförs av Liatorps station:

 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

Skadeförebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten handlar om att minska risken för bränder och andra olyckor. Genom information, utbildning, kontroller och beslut jobbar vi med förebyggande verksamhet för att nå ett säkrare samhälle.

Vi arbetar aktivt med att sprida kunskap om brand- och olycksförebyggande åtgärder. Detta gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök, genomföra hembesök och delta vid olika evenemang. Vi erbjuder dessutom grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) till privatpersoner, företag och organisationer.

En annan viktig del av vår skadeförebyggande verksamhet handlar om att genom tillsyn se till att samhällets krav på brandskydd är uppfyllda. Detta ökar säkerheten på till exempel vårdanläggningar, skolor, industrier, hotell, restauranger och samlingslokaler. Räddningstjänsten genomför tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten är dessutom tillståndsmyndighet när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten fungerar även som remissinstans i plan- och byggärenden, serveringsärenden och vid anordnande av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Sotning

Räddningstjänsten ansvarar även för tillstånd avseende rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar. Vid frågor som rör egensotning och tillstånd för detta kontakta Räddningstjänsten, vid frågor som rör sotning i allmänhet kontakta skorstensfejarmästare Ulf Kaisson.

Till toppen