Information om coronaviruset, covid-19 i Älmhults kommun

Senast uppdaterad:

Svenska

Har du frågor sök svar på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns myndigheternas samlade och bekräftade information om coronaviruset. Eller ring informationsnumret 113 13.

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Information om coronaviruset till dig som är företagare

För dig som är företagare

Utrikesresor

Utrikesdepartementet avråder från resor till flera olika länder.

Se aktuell information om utrikesresor på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Friluftsliv

När vi inte kan resa och umgås som vanligt ökar det lokala friluftslivet. Att fler människor ger sig ut i naturen, oavsett årstid, är positivt och något myndigheterna uppmuntrar. Samtidigt är det extra viktigt att alla visar hänsyn mot naturen, djurlivet, markägare och andra människor. Som vanligt är det viktigt att du håller koll på om det är eldningsförbud.

Resor och friluftsliv

Vaccination mot covid-19

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Statistik

Från och med den 1 november redivisas inte längre antal fall i Kronoberg dagligen. Statistik över antal fall och fördjupad information finns i smittskyddsläkarens rapporter som publiceras varje fredag på regionkronoberg.se.

Läs mer på Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten håller fast vid att även om man är fullt vaccinerad ska man fortfarande följa de restriktioner som finns. Därför ber vi er att fortsätta följa de rutiner vi har vid besök.

Regler för besök på ett vård- och omsorgsboende för äldre

 • Känn noga efter så att ni inte har några symtom på covid -19! Besöket förutsätter att er närstående är för dagen välmående.
 • Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era händer.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser, men besöken kan också ske i den enskildes bostad. Ring avdelningen för överenskommelse om tid. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska
  avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, till exempel i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person du besöker. Därför rekommenderar vi ett maxantal på 2 besökare per gång.
 • Om ni måste ha nära kontakt ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.
 • Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

För dig som är anhörig till äldre eller svårt sjuk person

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Läs mer om vad som gäller inom förskola och skola på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

För dig som har barn i förskola eller skola

Kommunala restauranger fortsätter vara stängda för allmänheten

Nicklagården, Almgården, Hallaryd och Häradsbäck har stängt sina kommunala restauranger för allmänheten för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

Aktuella åtgärder i Älmhults kommun

Råd och rekommendationer

Stanna hemma om du är sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Alla över 6 år som har symtom förenliga med covid-19 ska testa sig. Det gäller också de som är vaccinerade. Personer som har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret är undantagna.

Läs mer på sidan Om du eller någon i din närhet blir sjuk Länk till annan webbplats..

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan.

Läs mer på sidan Vaccin mot mot covid-19 Länk till annan webbplats..

Särskilda råd till dig som inte är vaccinerad

Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

 • Stanna hemma om du får symtom på luftvägsinfektion. Du bör även testa dig för covid-19.
 • Håll avstånd till andra människor.
 • Undvik nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år.
 • Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Till toppen