Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avloppsstopp

Om du har stopp i avloppet och du inte är säker på om felet finns inne på din tomt, ska du kontakta kommunen på telefon 0476-550 00. Är läget akut utanför ordinarie arbetstid ringer du telefon 0476-510 00.

Avloppsstopp kan uppstå i såväl kommunens ledningar som i din fastighets egna ledningar. Kommunen ansvarar för stopp utanför din tomtgräns medan stopp inom fastigheten är fastighetsägarens ansvar. Genom att anmäla avloppsstopp kan kommunen snabbt utreda orsaken och i bästa fall undvika att det inträffar igen. Om du har flera toaletter och det bara är stopp i en av dem, är det troligt att stoppet sitter inom fastigheten.

Kommunen felsöker

Kommunen påbörjar efter ditt samtal en felsökning på de kommunala ledningarna. Detta görs kostnadsfritt. Om kommunen kommer fram till att felet är inne på din tomt får du kontakta en privat firma. Kommunen ersätter inte kostnader för anlitade privata firmor, oavsett var felet är. Det är därför viktigt att kontakta kommunen för felsökning vid osäkerhet om var stoppet finns. Privata firmor får inte lov att åtgärda fel på kommunens ledningar.

Ansvar och ersättning

Brister i fastighetens ledningar

Om du får en översvämning på grund av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar är det fastighetsägarens ansvar att sanera, reparera och köpa nya inventarier.

Brister i kommunens VA-ledningar

Är det fel eller stopp i de kommunala vatten- och avloppsledningarna och det orsakar översvämningen är det kommunens ansvar. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och kommunens ledningar går vid den så kallade förbindelsepunkten som brukar vara placerad strax utanför tomtgränsen.

Undvik avloppsstopp i fastighetens ledningar

Avloppsstopp kan bero på olika saker, bland annat att något olämpligt spolats ned i avloppet.

Tänk på att:

  • Inte spola ner tvättlappar, tvättservetter, hushållspapper, tops, pads, plåster, större förband, tamponger, bindor och blöjor.
  • Torka ur stekpannan och inte spola ner stekfett/matolja i avloppet.
  • Tömma oljan i din egen kompost – om du har någon.
  • Tappa frityroljan i en pappersförpackning med skruvkork och lägg den i insamlingen för organiskt avfall. Om inte sådant kärl finns lägg förpackningen i det vanliga sopkärlet.
Till toppen