Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Slam

Älmhults kommun har satt upp som miljömål att förbättra slambehandlingen på kommunens avloppsreningsverk, samt att minska deponeringen av behandlat slam.

Som en följd av detta byggdes avloppsreningsverket i Älmhult ut med biogasanläggning och vassbäddar år 2001.

Slammet som bildas i reningsverket pumpas till en rötkammare där det behandlas under 20 dygn vid 37° C. Vid behandlingen bildas metangas som används för uppvärmning av biogasanläggningen och reningsverkets lokaler. Det rötade slammet pumpas vidare till vassbäddar.

Nedbrytning av slammet sker i vassbäddar

I vassbäddarna sker en nedbrytning och mineralisering av det rötade slammet, vilket medför en kraftig volymminskning. Behandlingstiden är cirka 10 år. Efter behandling töms bäddarna på slam och en ny behandlingscykel kan påbörjas. Genom införandet av vassbäddar har lastbilstransporterna av slam inom kommunen, driftskostnaderna samt kemikalieförbrukningen minskat.

De delar av anläggningen som kan ge upphov till lukter är övertäckta och ventilerade. Luften från fläktarna samlas upp och behandlas i ett kompostfilter


Till toppen