Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Spola rätt

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i avloppet. Många gånger används toaletten som sopnedkast. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar.

I Sverige spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i ledningar och pumpstationer vilket gör att bräddningar sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan drabbar VA-kollektivet.

Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar!

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Inget annat!

Allt annat skräp ska slängas i soppåsen och farligt avfall ska lämnas på återvinningscentralen.

Du kan själv påverka avloppsvattnets kvalitet. Nedan följer några tips för att inte tillföra onödiga föroreningar i avloppsvatten från toalett, köksvasken och tvättmaskinen:

  • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp! Det räcker inte med att de är miljömärkta.
  • Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel! Det överdoseras enorma mängder i Sverige varje år.
  • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedel och färgrester, i avloppet.
  • Använd inte toaletten som papperskorg! Bindor, tops, kondomer, mm. hör inte hemma i avloppet.
  • Ställ in en papperskorg på toaletten. Har du ännu ingen papperskorg i närheten av toaletten är det en bra idé att ställa in en. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toaletten.
  • Läkemedelsrester ska inte spolas ned i toaletten utan lämnas tillbaka till apoteket, läs mer nedan.
  • Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet.
  • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, t.ex. Triclosan.
  • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.
  • Gör rätt med fett! Spola inte ned fett i avloppet, läs mer nedan.

Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar. Läs mer hos Svenskt Vatten, branschorganisation för landets vatten- och avloppsreningsverk. Din insats gör skillnad.

Bild på de fem vanligaste sakerna som fulspolas

Fakta om fulspolning

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Läkemedel, snus, målarfärg, smink och starka rengöringsmedel hör inte heller hemma i toan.

Hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Tops, tamponger, kondomer och andra fasta material

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier och läkemedel

Mediciner och kemikalier har reningsverken svårt att rena, utan dessa kan åka rakt ut i naturen och orsaka skada på djur, växter och natur. Dessutom kan kemikalier skada de bakterier som hjälper till att rena avloppsvattnet i reningsverket.

Därför ska dessa saker lämnas till återvinningscentralen där de kan tas omhand på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Målarfärg

Ingen målarfärg ska spolas ner i avloppet. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig, innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Matfett

Fett brukar kanske inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar i ledningarna som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem och till en allt större kostnad. Torka ur stelnat stekfett med hushållspapper och släng det istället i matavfallet. Frityrolja kan du hälla i en tom mjölkkartong eller PET-flaska och sedan slänga i soporna (restavfall). Då kommer det till nytta som energi.

Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar!

När vi använder vatten gör vi ett lån från naturen. Vattnet används och återförs i ett evigt kretslopp. Den mängd vatten som finns på jorden är den mängd som alltid kommer att finnas. Vi kan inte tillverka nytt vatten, bara återanvända det som finns. Läs mer om vatten i högerspalten.

Till toppen