Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om- och tillbyggnation av vattenverket i Älmhult

Älmhult växer och vattenverket är nära sin maximala kapacitet. För att klara dricksvattenförsörjningen för vårt växande Älmhult och dess befolkningsökning byggs vattenverket ut.

Illustrationsskiss över hur vattenverket kan se ut.

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden och öka driftsäkerheten har politikerna beslutat att vattenverket ska byggas om.

- Medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation och det nya vattenverket byggs för att klara dricksvattenförsörjningen år 2050, berättar Kristin Täljsten, VA-chef.

Information om pågående arbete

Arbete på byggarbetsplatsen sker måndag till fredag från 7.00 till 19.00. Vi håller tidplanen och vattenverket beräknas vara klart hösten 2021.

Följ byggarbetet

Nu är väggarna på den nya delen av Älmhults vattenverk resta.

Nu är väggarna på den nya delen av vattenverket resta.

Vi har rest väggar på den nya delen av Älmhults vattenverk

Här syns hur den nya delen har byggts ihop med den äldre delen.

Bild på spontplankor

Nu kan bygget av den nya delen ta fart. Allt är förberett.

Varför bygger vi om vattenverket?

Älmhult är i en mycket expansiv fas. Sedan 2013 har det byggts cirka 300 nya bostäder, ett nytt handelsområde, en ny grundskola, ett nytt hotell och Delaryborna får numera sitt dricksvatten från Älmhult. Förutom flera nybyggnationer har även inpendlingen dagtid ökat och det pågår byggnation av ett nytt bostadsområde med ett hundratal nya bostäder.

– Älmhult har växt väldigt mycket de senaste fem åren och det har bland annat resulterat i att medeldygnsförbrukningen från 2013 till 2016 har ökat med 30 procent. För att Älmhult ska kunna fortsätta växa behöver vi göra denna ombyggnation, säger Kristin.

Eventuella störningar

Aktiviteterna i området kommer att variera under de tre år som entreprenaden pågår, beroende på var i byggnationen vi befinner oss. Vi kommer att minimera störningarna i området så mycket det går och försöka hålla Elmevägen och Gotthardsgatan öppen för trafik. Byggmaterial och annat material kommer under byggtiden att förvaras utmed Glasarbetarvägen inklusive i och runt det gamla grustaget.

Första spadtaget

Den 29 oktober tog kommunalråd Eva Ballovarre första spadtaget till ett nytt vattenverk i Älmhult.
– Många vill flytta hit men vattnet räcker in till. Detta är ett viktigt steg i Älmhults utveckling och framtid, sa Eva Ballovarre, kommunalråd.

Till toppen