Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Översvämning

Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar.

Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador. Älmhults kommun har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

För att se om du bor i ett område med risk för översvämnning kan du använda MSB:s översvämningsportal. Länk till annan webbplats.

Skydda din fastighet innan översvämning

 • Rensa regelbundet dagvattenbrunnar och se över golvbrunnar.
 • En dränkpump är bra att ha vid översvämningar, kommunen har inga pumpar att låna ut.
 • Bor du i ett område med risk för översvämning kan du behöva förbereda skyddsbarriärer i form av sandsäckar eller jordvallar med plast över.
 • Det är vanligast att källare drabbas av översvämningar. Förvara därför inte värdefull egendom där.

Skydda din fastighet under översvämning

 • Bryt all elektrisk ström (töm ev. kyl och frys).
 • Bygg barriärer med sandsäckar eller jord med plast över.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor och/eller plastduk.
 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
 • Flytta värdefulla ägodelar från det utsatta området.

Vid de extrema vattennivåer som förekommer just nu i kommunen och runt om i landet kan det vara bra för er som har en enskild avloppsanläggning att inte ta alltför långa duschar, bad eller köra tvättmaskinen på hög nivå.

Detta beror på att de höga vattennivåerna i marken kan påverka den enskilda avloppsanläggningen negativt. Om ni misstänker att er avloppsanläggning inte fungerar som den ska, antingen att det är mycket vatten runt om infiltrationen eller om ni känner avloppslukt, kontakta en entreprenör för att få råd. Man kan som privatperson kontrollera vattennivåerna i slamavskiljaren, fördelningsbrunnen och luftningsrören.

Allmänna råd vid översvämning

 • Är det en farlig nödsituation ska du ringa 112 till SOS alarm.
 • Gör en anmälan till Älmhults kommun.
 • Följ nyhetsrapporteringen via radio och/eller TV så du vet hur översvämningen utvecklas.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten och drick inte vattnet i kranen förrän du får klartecken.
 • Gör så snart det är möjligt en anmälan till ditt försäkringsbolag. Fotografera eller filma skadorna, och gör även en förteckning över dem.

Läs fler allmäna råd

Krisinformation.se - förbered dig för översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dinsakerhet - film om hur du kna skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dinsakerhet.se - översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MSB.se - översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten från egen brunn vid översvämning

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten med virus och bakterier. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak.

Om du är osäker på om vattnet har blivit förorenat bör det kokas om det ska användas för dricksvatten. Man bör även avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Som alltid rekommenderas att du regelbundet inspekterar din brunn så att den är i god kondition samt att du provtar vattenkvaliteten.

Läs mer om hur du provtar vattenkvaliten här

När risken för översvämning avtagit och vattennivåerna återgått till de normala kan en förorenad brunn spolas och eventuellt även kloreras, så att negativa effekter från en eventuellt kvarvarande förorening elimineras. För detta rekommenderas fackmannamässig hjälp.

Läs mer om översvämning och egen brunn på Livsmedelverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen