Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Planerar du att fylla din pool?

Barn som leker i en pool

Ska du fylla din pool eller bassäng med mer än 2 000 liter vatten ska vattenuttaget anmälas till VA-avdelningen minst 5 dagar i förväg. Du anmäler det till VA-avdelningen genom e-tjänsten Länk till annan webbplats. och väntar på besked innan du börjar fylla på med vatten.

Att tänka på

  • När du fyller din pool ska du vara uppmärksam på att slangen inte hamnar under vattenytan. Då finns det risk för att det blir baksug i vattenledningen och poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • Fyll upp din pool långsamt och gör det gärna nattetid när övrig vattenförbrukning är lägre.
  • VA-avdelningen kan komma att lämna ytterligare anvisningar om när och hur påfyllningen av din pool får ske för att undvika problem i vattenleveranserna.

  Dessa regler behövs för att

  • Det är dricksvatten vi använder för att fylla pooler, vattna gräsmattor och tvätta hus med mera. Våra vattenverk och vattenledningar är dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning.
  • Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar dyra och resurskrävande läcksökningsåtgärder.
  • Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool eller bassäng.

  Tömning av pool

  Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Du gör det genom att:

  • Vänta några dagar efter senaste klorering innan du börjar tappa ut vattnet.
  • Låt vattnet infiltreras på din gräsmatta.
  • Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Då blir skadan för vattenlevande organismer mindre.
  • Poolvatten som innehållande kemikalier bör inte släppas till dag- eller spillvattennätet.

  Bor du inom ett vattenskyddsområde finns det särskilda föreskrifter som gäller och som måste följas. Föreskrifterna kan reglera både installation av en pool och vad som gäller i samband med tömning av en pool. Kontakta kommunens miljö- och byggförvaltning alternativt Länsstyrelsen i Kronobergs län för frågor.

  Kommunen kan inte fylla upp pooler. Om du vill ha hjälp med poolfyllning kontakta ett privat företag.

  Till toppen