Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vatten i pool

Barn som leker i en pool

Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar VA-avdelningen på Älmhults kommun så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig.

Om du fyller poolen utan vår vetskap kan det orsaka ett larm i övervakningssystemet om hög förbrukning. Detta larm tolkas då som att en vattenläcka har uppstått i ledningsnätet och vår personal påbörjar läcksökningen.

Återströmningsskydd

När du fyller din pool måste du ha ett så kallat luftgap installerat så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan.

Tänk också på att du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Om trycket i de kommunala ledningarna försvinner, tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet.

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt redan ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning.

Tömning

Vattnet ska i första hand tas om hand av fastigheten. Detta görs lämpligast genom att låta vattnet infiltreras på den egna gräsmattan. Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan. Vänta några dagar efter senaste klorering innan vattnet börjar tappas ur på närliggande gräsytor. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mycket mindre. Poolvatten innehållande kemikalier bör inte släppas till dag- eller spillvattennätet.