Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vattenmätare

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas.

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet var vattenmätaren sitter.

Vid en vattenläcka inne i fastigheten kan vattnet stängas av med ventilen som sitter vid vattenmätaren. Kontrollera ventilen någon gång per år för att se att den går att stänga av om behovet skulle uppstå.

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder! Se till att alltid ha omkring +10 grader i utrymmen där din vattenmätare finns. Den ska vara lätt att komma åt och sitta på en godkänd konsol. Väggar och golv i utrymmet där din vattenmätare sitter, ska tåla spill och läckage av vatten. Utrymmen ska vara upplyst.

Avläsning

Regelbunden avläsning

Vattenmätarens mätarställning ska årligen skickas in till tekniska förvaltningen på det självavläsarkort som skickas hem till dig som har en analog vattenmätare. Den digitala vattenmätaren läses av automatiskt. Detta för att du ska få en faktura som stämmer överens med den faktiska förbrukningen, och slippa överraskande fakturor vid försenade avläsningar.

Regelbunden avläsning, flera gånger per år, är dessutom ett bra sätt att hålla koll på att inga läckor uppstått i din fastighet. De tär viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och vid längre frånvaro.

Gör det till en vana att även lyssna på vattenmätaren. Hörs det ett susande ljud vid vattenmätaren, då alla kranar i huset är stängda, kan du ha en läcka.

På nya digitala vattenmätare visas felkoder som till exempel LEAK och BURST, som indikerar en vattenläcka.

Minskad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer minska ovanligt mycket kan du via vår e-tjänst rapportera in nuvarande mätarställning för att du skall faktureras för din faktiska användning.

Ökad vattenförbrukning

Om du vet att förbrukningen kommer öka ovanligt mycket behöver du kontakta oss så ändrar vi på den beräknade årsförbrukningen eller registrerar en ny avläsning.

Analog vattenmätare

Analog vattenmätare

Vattenmätarbyte

Kommunen byter ut din vattenmätare cirka var tionde år enligt SWEDAC:s föreskrifter STAFS 2007:2.

Om du har en manuell vattenmätare kan den behöva bytas i förtid, eftersom kommunen håller på att byta ut dessa mot fjärravlästa mätare. Detta görs oftast samtidigt för alla mätare i ett område oavsett när de sattes upp.

Hjälp oss att underlätta mätarbytet genom att se över mätarens plats. Ett visst utrymme kring vattenmätaren måste finnas för att servicepersonal ska kunna göra mätaravläsningar och mätarbyten.

Tänk på att:

 • Utrymmet ska skyddas från frost.
 • Utrymmet ska vara belyst.
 • Golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten. Det är önskvärt med golvavlopp.
 • I samband med servicepersonalens besök ska mätarplatsen vara lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.
 • Vattenmätaren ska monteras i en vattenmätarkonsol, som är fast förankrad i väggen.
 • Avstängningsventiler ska vara godkända och av modellen kulventil.
 • Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.
 • Rör eller kopplingar får inte vara angripna av rost.

För att mätarens plats ska vara godkänd ska vattenmätaren monteras i en fast förankrad mätarkonsol som är försedd med skjutbar hylsa och vara plomberbar för att förhindra otillåten nedmontering av mätaren. Mätarkonsollen ska vara av typen "teleskop" med mätintervall 190-222 millimeter. Ventilen ska vara en kulventil. Skruvventil är inte godkänt. Du som fastighetsägare kontaktar en VVS-firma för att få hjälp med mätarkonsoll och kulventil.

Digital vattenmätare

Digital vattenmätare. Displayen på mätaren visar även felkoder vid tecken på vattenläcka eller fel på mätaren. Kontakta kommunen vid felkoder på mätaren.

Vilka regler gäller?

Enligt SWEDAC (STAFS 2007:2) ska vattenmätare i villafastigheter bytas senast vart 10:e år. I allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) anges regler för hur vattenmätaren ska skötas samt hur ansvaret för vattenmätaren är fördelat mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Enligt vattentjänstlagen ska fastighetsägaren sköta och vårda vattenmätaren väl så att den behåller de egenskaper den hade som ny, till exempel ska avstängningsventiler kring mätare hållas i bra skick. I boverkets byggregler finns regler för hur tappvatteninstallationer ska utformas.

Kontrollera dina avstängningsventiler

Din vattenmätare har två avstängningsventiler. Så här gör du för att kontrollera att de fungerar som de ska:

 1. Stäng den ena ventilen vid mätaren.
 2. Öppna en vattenkran.
 3. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen.
 4. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du byta ut dem omgående med hjälp av en VVS-installatör. Det händer att ventilens rattar släpper från sina fästen vilket kan orsaka svåra vattenskador. Om ratten lossnar finns även risk att du skadas såväl av ratten som av det trycksatta vattnet. Kontakta våra rörnätstekniker på telefon 0476-550 00 om du är osäker på om dina ventiler är godkända kulventiler eller skruvventiler som behöver bytas


 Som fastighetsägare, vad bör jag göra innan bytet?

 • Du som fastighetsägare ska se till att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet (kugghjulen ska stå still när ventilerna är avstängda, pröva en i taget.)
 • Vattenmätaren bör vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
 • Rör eller kopplingar skall ej vara angripna av rost.
 • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om de får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Måste jag vara hemma när mätaren ska bytas?

Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vatten­mätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. En till fyra veckor innan besöket kommer ett tidsbokningskort i din brevlåda med namn och telefonnummer till installatören, så att ni på ett enkelt sätt kan komma överens om en ny tid ifall den föreslagna tiden inte passar.

Hur ofta läser kommunen av min nya mätare?

Vi läser av din digitalmätare en gång per år.

Till toppen