Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Varför betalar jag en dagvattenavgift?

En ny vattentjänstlag trädde i kraft 2007 och där klargjordes att omhändertagandet av dagvatten (regn-, smält-, och grundvatten) ska avgiftsbeläggas. Dagvattenavgiften är uppdelad i två delar, dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Vad betyder dagvatten gata och dagvatten fastighet?

Dagvatten gata betyder att det finns dagvattenledningar, rännstensbrunnar eller diken, i det område där du bor, som ser till att vattnet leds bort från gator och allmänna platser inom området. 

Dagvatten fastighet betyder att din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från kommunens dagvattenledningar till din tomt. Om din fastighet inte har en upprättad förbindelsepunkt till en dagvattenledning kan det finnas andra anordningar för bortledande av dagvatten, till exempel diken eller ytavrinning, där vattnet i ett senare skede når kommunens dagvattensystem. 

Vad är det för skillnad på dagvatten fastighet och dagvatten gata?

Inom verksamhetsområde för dagvatten betalar du en fast avgift per år för kommunens omhändertagande av dagvatten. Avgiftens storlek baseras på din fastighets areal. Avgiften är uppdelad i dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Dagvatten gata innebär att kommunen har anordningar som transporterar bort vatten från gator och allmänna platser i det område där du bor.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från din fastighet leds till kommunens dagvattensystem.

Till toppen