Hur kommer vattnet till kranen?

I Älmhults kommun har vi tio stycken vattenverk. Älmhults vattenverk tar sitt råvatten från sjön Möckeln medan övriga tätorter i kommunen utnyttjar naturligt grundvatten för sin vattenförsörjning. Diö vattenverk levererar även vatten till Liatorp samhälle. Fanaholm har kommunens minsta vattenverk, med endast åtta hushåll anslutna.

Vid grundvattenverk behandlas råvattnet för att sänka eller ta bort halter av järn, mangan och kolsyra. Dessutom höjer man hårdheten på vattnet och pH-justering av utgående vatten är också vanlig.

I Älmhult där man använder ytvatten som råvara bygger behandlingen av vattnet på principen för konstgjord infiltration. Detta innebär att sjövatten, efter grovsilning och filtrering, infiltreras i en grusås. Efter cirka en vecka kan detta vatten pumpas upp ur rullstensåsen till vattenverket för slutbehandling.

Vattentornet som magasin

Efter slutbehandlingen pumpas dricksvattnet till vattentornet som ser till så att det är jämt tryck i ledningssystemet. Vattentornet fungerar även som ett magasin. Eftersom vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt men det går åt mest vatten på morgonen och kvällen kan man jämna ut dessa toppar med att fylla upp reservoaren när förbrukningen är som lägst.

Från vattentornet leds sedan vattnet ut i ledningssystemet och vidare till alla abonnenter.

Totalt finns det cirka 190 km dricksvattenledningar i kommunen.