Avfall och återvinning

Älmhults kommuns avfallshantering sköts av Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. Dit kan du vända dig med frågor kring all avfallshantering såsom sophämtning, återvinningscentraler, slamtömning och fakturering.

SSAM tar hand om avfallet

Från och med 1 januari 2019 ansvarar SSAM för avfallshanteringen i Älmhults kommun. Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och tar hand om sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Om du har frågor om din avfallshantering

Vänd dig till SSAM på telefon 0470- 59 95 00 eller e-post info@ssam.se.

SSAM om avfallshantering.länk till annan webbplats

Taxan 2020

Från och med 1 januari 2020 har alla taxor i ägarkommunerna samma struktur. Klicka här.länk till annan webbplats

Regeringen har beslutat att införa en skatt på avfallsförbränning från och med 1 april 2020. Denna införs för att öka återvinningen och minska förbränningen av avfall. Läs mer här om regeringens beslut.länk till annan webbplats 

Fakturor

Läs mer om fakturering på ssam.se/faktureringlänk till annan webbplats. Vill du läsa mer om din taxa? Besök ssam.se/taxorochavgifterlänk till annan webbplats. Vid frågor om fakturan kan du också kontakta SSAMs kundtjänst på e-post info@ssam.se eller telefon 0470-59 95 00.