Färdigställandeskydd

När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus, så kallade småhus,ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd.

Vad är ett färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhemsida.