Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Fördelning av småhustomter

Registrering

Ansökan görs via får e-tjänst som just nu är under omarbetning och öppnar snart igen.

Sökande ska ha uppnått 18 års ålder. Ansökan får endast avse eget boende.

Adress- och namnändring ska meddelas till Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen får inte på annat sätt reda på adressändringar.

Avgifter

Registrering och placering i tomtkön sker den dag ansökan kommit in till kommunen. Någon köavgift uttages inte tills vidare.

Avregistrering

Avregistrering sker:

  •   när sökanden köpt tomt av kommunen
  •   om sökanden tre (3) gånger avböjer erbjudande om tomt
  •   om adressändring inte meddelas
  •   om sökanden lämnar oriktiga uppgifter
  •   på begäran av den sökande.

Anvisning

Fördelning av tomter inom aktuellt område sker efter registreringsdatum av ansökan. Tidigare intresseanmälan ska besvaras genom ansökan på blankett som du fått av tekniska förvaltningen, då kommer du även att få könummer.

Du blir erbjuden tomt i turordning efter könummer. Möjlighet ges till sökanden att även teckna sig som reserv till två (2) tomter som redan reserverats.

Förtur

Förtur kan medges om det finns sociala, medicinska eller andra beaktningsvärda skäl. Ansökan om förtur inges av sökanden till kommunstyrelsen som beslutar i ärendet.

Undantag

Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om undantag från dessa bestämmelser.