Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras i alla byggnader regelbundet. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens bygglovsenhet.

Syftet med ventilationskontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Denna kontroll ska göras av en certifierad kontrollant. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs. På Boverkets hemsida kan man hitta certifierade kontrollanter. Länk till annan webbplats.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation byggnaden har samt vilken typ av byggnad det gäller. Kraven på OVK omfattar inte industribyggnader. Industribyggnadens kontors- och personalutrymmen är inte undantagna. En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna från OVK. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Vid kontroll

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska det kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Besiktningsintervall

Besiktningsintervall 3 år (återkommande besiktning)

Typ av byggnad:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

Besiktningsintervall 6 år

Typ av byggnad:

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

Endast kontroll för nybyggnad

Typ av byggnad:

  • En- och tvåbostadhus med FT-, FX-, FTX-ventilation

Förklaringar

FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

Till toppen