Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygglovstaxa

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta och utsättning.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundas på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet, det innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart. Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxaPDF (pdf, 336.1 kB)

Nedan visas några prisexempel.

Skyltar inom detaljplanerat område

Nedan är prisexempel på skyltar. Är det flera skyltar i samma ansökan är endast en skylt enligt maxtaxa, övriga är med reducerad taxa. Eventuell ställning ingår i taxan.

‌Prisexempel på skyltar

Skylt 1 till 20 kvm med liten landskapspåverkan

2 232 kronor

Skylt större än 20 kvm

7 440 kronor


Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel på grannehöranden

1 till 5 grannehöranden

1 116 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Fasadändring

Fasadändring innefattar exempelvis ommålning, takbyte och insättning av nya fönster och dörrar.

‌Prisexempel fasadändring

Fasadändring, mindre

1 786 kronor

Fasadändring, större

2 678 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehöranden

1 till 5 grannehöranden

1 116 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

Installtion eller ändring av eldstad/rökkanal (anmälan)

‌Prisexempel eldstad

Installation eller ändring

1 116 kronor

Tillbyggnad inom detaljplanerat område

‌Prisexempel tillbyggnad
Tillbyggnad 0 till49 kvm

4 762 kronor

Tillbyggnad 50 till 129 kvm

7 142 kronor

Tillbyggnad 130 till 199 kvm

9 523 kronor

Tillbyggnad 200 till 299 kvm

11 904 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande om tillbyggnad

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehörande

2 232 kronor

Komplementbyggnad inom detaljplanerat område

Komplementbyggnad kan vara fristående garage eller förråd. Komplementbyggnaden bör inte dominera över huvudbyggnaden.

‌Prisexempel komplementbyggnad

Komplementbyggnad 0 till 49 kvm

4 762 kronor

Komplementbyggnad 50 till 129 kvm

7 142 kronor

Komplementbyggnad 130 till 199 kvm

9 523 kronor

Komplementbyggnad 200 till 299 kvm

11 904 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande komplementbyggnad

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Tillbyggnad med carport/inglasat uterum inom detaljplanerat område

Enkel tillbyggnad med carport/inglasat uterum utan ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion.

‌Prisexempel carport/inglasat uterum inom detaljplanerat område

Enkel tillbyggnad 0 till 49 kvm

3 571 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad inom detaljplanerat område

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad inom detaljplanerat område. Vid byggnader med större bruttoarea än angivet nedan, vänligen kontakta bygglovshandläggare för prisinformation.

‌Prisexempel, nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad inom detaljplanerat område

Nybyggnad 0 till 129 kvm

10 044 kronor

Nybyggnad 130 till 199 kvm

13 392 kronor

Nybyggnad 200 till 299 kvm

16 740 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Tillbyggnad utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan tillbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information.

‌Prisexempel tillbyggnad utanför detaljplanerat område

Tillbyggnad 0 till 49 kvm

4 762 kronor

Tillbyggnad 50 till 129 kvm

7 142 kronor

Tillbyggnad 130 till 199 kvm

9 523 kronor

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Komplementbyggnad utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan nybyggnad av komplementbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information. Komplementbyggnad kan vara fristående garage eller förråd. Komplementbyggnaden bör inte dominera över huvudbyggnaden.

‌Prisexempel komplementbyggnad utanfö detaljplanerat område

Komplementbyggnad 0 till 49 kvm

4 762 kronor

Komplementbyggnad 50 till 129 kvm

7 142 kronor

Komplementbyggnad 130 till 199 kvm

9 523 kronor

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Tillbyggnad med carport/inglasat uterum utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerade områden kan enkla tillbyggnader vara bygglovsbefriade. Kontakta Miljö- och Byggförvaltningen för mer information.

Enkel tillbyggnad med carport/inglasat uterum utan ingrepp i befintlig byggnads takkonstruktion.

‌‌Prisexempel, tillbyggnad med carport/inglasat uterum utanför detaljplanerat område

Enkel tillbyggnad 0 till 49 kvm

3 571 kronor

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kr.

‌‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad utanför detaljplanerat område

Nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad utanför detaljplanerat område. Vid byggnader med större bruttoarea än angivet nedan, vänligen kontakta bygglovshandläggare för prisinformation.

‌Prisexempel, nybyggnad bostadshus inkl. komplementbyggnad utanför detaljplanerat område

Nybyggnad 0 till 129 kvm

10 044 kronor

Nybyggnad 130 till 199 kvm

13 392 kronor

Nybyggnad 200 till 299 kvm

16 740 kronor

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 448 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Förhandsbesked

Om du vill bygga något utanför detaljplanelagt område kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

‌Prisexempel grannehörande

Grannehörande

3 720 kronor

Kostnad för grannehörande kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189kr.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehöranden

2 232 kronor

Murar och plank

‌Prisexempel murar och plank

Murar och/eller plank, mindre än 40 kvm synlig sida

2 009 kronor

Murar och/eller plank, mer än 40 kvm synlig sida

3 013 kronor

Kostnad för planavgift, mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma. Kostnad för publicering i Post- och Inrikestidningar tillkommer alltid. Publiceringskostnaden är 189 kronor.

‌Prisexempel grannehörande

1 till 5 grannehöranden

1 114 kronor

6 till 9 grannehöranden

1 488 kronor

10 eller fler grannehörande

2 232 kronor

Attefallsbyggnad och Attefallstillbyggnad

Nybyggnad Attefallsbyggnad på max 30 kvm och Attefallstillbyggnad på max 15 kvm inom detaljplanerat område.

Kostnad för mindre avvikelse, grannehörande, utsättning och kartavgift kan tillkomma.

‌Prisexempel, nybyggnad Attefallsbyggnad

Attefall

1 934 kronor