Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygglovstaxa

Avgift tas ut för till exempel förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked inklusive slutbesked, arbetsplatsbesök, nybyggnadskarta och utsättning.

Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Taxan grundas på prisbasbeloppet. Det betyder att avgifterna varierar från år till år.

Timavgiften för 2021 är 1068kr.

Avgiften beräknas bland annat efter storlek och hur mycket arbete som görs i ärendet, det innebär att den exakta avgiften kan anges först när ärendet är klart. Klicka här för att se Plan- och bygglovstaxa Pdf, 353.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 353.8 kB)


Till toppen