D143 Sånnaböke 1:114

D143 Sånnaböke 1:114


Ägaren till Sånnaböke 1:114 planerar att uppföra ett friliggande bostadshus på sin tomt väster om Solviksvägen invid sjön Möckeln. I gällande detaljplan är den delen av fastigheten utlagd som naturmark. Planförslaget syftar till att upprätta en ny detaljplan som ger möjligheter till bostadsbebyggelse inom fastigheten väster om vägen.

DetaljplanPDF (pdf, 4.2 MB)


Detaljplan i format A3PDF (pdf, 1.3 MB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 42.9 kB)