Hoppa direkt till innehållet

Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3

Inom planområdet finns idag en allmän parkeringsplats och återvinningsstation. Parkeringen avses att försvinna till förmån för bostäder. Läget är attraktivt, i direkt anslutning till Helga å.

Plankarta med illustrationPDF (pdf, 272 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 90.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 62.8 kB)

MarkundersökningPDF (pdf, 1.2 MB)