Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete just nu. Du som medborgare har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning. Vilket skede planen är i, planprogram, samråd eller granskning, avgör vilka handlingar som finns.

När och hur kan du lämna synpunkter?

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla berörda intressenter möjlighet att påverka. Alla som har ett väsentligt intresse av det enskilda förslaget till program eller plan ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Du kan lämna synpunkter under samråd och granskning. Dina synpunkter ska framföras skriftligen. Det är bara den som yttrar sig skriftligen som kan överklaga ett planbeslut.

Syftet med detta är att förbättra beslutsunderlaget genom att ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter.

Läs mer om detaljplaneprocessen här.

Till toppen