Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ändring av detaljplan för Kvarteret Gladan

Uppdrag: Kommunstyrelsen gav den 9 juni 2020 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Gladan, Älmhult, Älmhults kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningen för kvarteret Gladan i Älmhult. Detta för att i första hand möjliggöra styckning av fastigheten Gladan 5 till två eller tre mindre fastigheter. Kommunen som idag är fastighetsägare ämnar sedan sälja dessa så att fler bostadshus kan byggas i centrala Älmhult.
Borttagandet av tomtindelningen görs då tomtindelningen förhindrar önskad fastighetsreglering. Kvarteret regleras fortfarande i enlighet med kommunens vilja genom kvarvarande detaljplan och dess planbestämmelser.

Var ligger planområdet?

Kvarteret Gladan ligger centralt i Älmhult direkt söder om kommunhuset. Inom kvarteret finns idag en obebyggd fastighet som ägs av kommunen, Gladan 5. Övriga fastigheter inom kvarteret är privatägda och bebyggda med bostadshus.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen