Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Falken 1

Ett förslag till detaljplan för Falken 1 har varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 4 januari - 1 februari 2021. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults kommun växer och det finns en stor efterfrågan på bostäder. Att möjliggöra för fler hyresrätter i ett centralt läge gör att fler får möjligheten att bo med de fördelar som finns med ett centralt boende. Närhet till kollektivtrafik, grönstråk, offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till ett attraktivt boende.

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Falken 1 med fler bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult, öster om torget och järnvägsstationen. Planområdet omfattar ca 1 hektar och ägs av bostadsbolaget Bostads AB Sydkusten.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 356.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 356.5 kB)

Illustrationer Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.5 MB)

Planbeskrivning med undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.7 MB)

Bullerutredning Pdf, 1002.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1002.5 kB)

Fyskisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.2 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Planprocessen
Till toppen