Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Köpmannen 1 och 2, Älmhults Handelsplats

Uppdrag: Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 att ge ett positivt planbesked och att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1 och 2, Älmhult i Älmhults kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Älmhults handelsområde, genom att tillåta etablering av fler typer av användning för bland annat centrum och samlingslokaler.

Var ligger planområdet?

Området ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120. Området omfattar cirka 24 hektar och utgörs av fastigheterna Köpmannen 1 och 2. Fastigheten är privatägd.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Till toppen