Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Sånnaböke 1:171 (Solvikskajen)

Sågverkstomten flygbild

Flygvy över fastigheten

Uppdrag: Kommunstyrelsen beslutade 5 maj 2020 att ge positivt planbesked och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Sånnaböke 1:171.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer och mötesplatser är vägledande teman vid framtagande av detaljplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i nordöstra Älmhult och gränsar till sjön Möckeln. Öster och söder om planområdet ligger södra stambanan och i norr finns ett fritidsområde och bostäder.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Plan-PM - underlag för planbesked Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen