Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Svetsaren 3

Uppdrag: Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att ge ett positivt planbesked och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Svetsaren 3.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler typer av verksamheter än vad planen medger idag. I dagsläget gäller användning storindustri. Industriverksamheten kommer att fortsätta inom fastigheten.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i södra delen av Älmhult väster om järnvägen och omfattar cirka 7,5 hektar och utgörs av fastigheten Svetsaren 3. Fastigheten är privatägd.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Till toppen