Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Planprocessen

Färdigställandet av detaljplaner genomgår en särskild process som i första hand regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Tillvägagångssättet är detsamma vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner.

Schema över planprocessen Initiering Planförslag Samråd Underättelse och granskning Granskningsutlåtande Antagande Överklagande Laga kraft Samråd

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard- eller utökat förfarande. I vissa fall kan även begränsat eller samordnat förfarande tillämpas.

Till toppen