Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hagahem 1 m.fl.

Hagahem ligger strategiskt i Älmhults tätort med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, Haganäsparken, väg 23 och väg 120.

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Vad?

Ett förslag på en detaljplan har tagits fram för området Hagahem 1 (området ligger i korsningen Östra Esplanaden och Vattenvägen strax öster om vattentornet).

Hagahem kan på sikt utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken samt väg 23 och väg 120.  På tomterna kan upp till 100 bostäder byggas.

Varför?

Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Älmhult med olika boendeformer. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av flerfamiljshus och möjliggöra för vård- och centrumändamål samt tillfälligt vistelse (ej camping) på fastigheten Hagahem 1.

När?

Detaljplanen har varit på granskning. Nu pågår bearbetning av planen.

Läs mer om detaljplanen Hagahem här.

Till toppen